Parasta Lapsille ry:n toimintaa ohjaa ajatus yhteiskunnallisesta tasa-arvosta sekä kansalaisten hyvinvoinnista. Erityisen huomion kohteena järjestön toiminnassa ovat aina olleet heikommassa asemassa olevat lapset ja lapsiperheet. Parasta Lapsille ry on kehittänyt toimintaansa tavoitteellisesti ehkäisevän lastensuojelun järjestöksi.

1900-luvun lopulla sääntöjen uudistustyö

Järjestössä käynnistyi 1900-luvun lopulla organisaation ja sääntöjen uudistustyö. Järjestö siirtyi uudelle vuosituhannen uuden ja tehokkaamman organisaation kera. Uusien sääntöjen myötä järjestö määritteli myös toimintaansa ja paikkaansa vastaamaan paremmin yhteiskunnallisiin haasteisiin – luopumatta silti perinteistään.

Vapaaehtoisuus, leiri- ja virkistystoiminta sekä lasten oikeuksien puolustaminen katsottiin edelleen järjestön tärkeimmiksi tehtäviksi.

Järjestön strategia ja arvot pohjana

1900-luvun lopun uudistustyö tuotti PaLa Lapsen maailmaa -strategian. Järjestöämme lähdettiin kehittämään yhteisten arvojen ja toiminta-ajatuksen kautta.

Parasta Lapsille -arvot:

  • lapsuuden kunnioittaminen
  • luotettavuus
  • suvaitsevaisuus
  • avoimuus
  • yhteisöllisyys.

Nämä arvot sitovat kaikkia Parasta Lapsille -toiminnassa mukana olevia, sekä henkilökuntaa että vapaaehtoisia.

Viimeksi strategiaa on päivitetty huhtikuussa 2013. Strategia löytyy ohesta pdf:nä (10 sivua).