20.12.2022
/
Ida Luojukoski
Ida Luojukoski
Ida Luojukoski on lasten, nuorten ja perheiden toiminnan koordinaattori, joka vastaa Näe hyvä mussa -toiminnasta. Idalle positiivinen pedagogiikka ja asenne on supervoima, joka kannattelee läpi elämän.

Monesti sitä usuttaa itseään eteenpäin; suorittamaan kovemmin. Pitäisi tehdä enemmän, paremmin, nopeammin, tehokkaammin ja tuloksekkaammin. Pysähtyminen katsomaan omaa itseä ja omaa tekemistä ei ole aina kovinkaan helppoa. Ja kun katsoo, katsooko sieltä takaisin tyytyväinen, onnellinen ihminen? Ja jos ei katso, mitä tuo ihminen tarvitsee tullakseen onnelliseksi?

Pysähdyin pohtimaan tätä, ja huomasin monelta eri kannalta todeksi jälleen sen, että oma asenteemme vaikuttaa vahvimmin tapaamme suhtautua asioihin, tilanteisiin ja ihmisiin. Kun sisäinen puheemme on negatiivista ja epävarmaa, huomiomme kiinnittyy automaattisesti virheisiin ja epäonnistumisiin. Huomaamme piirteet ja pikkuasiat, jotka ärsyttävät. Sisäinen kriitikkomme onkin siten jatkuvasti valppaana raportoimaan virheistä, sillä se mihin kiinnitämme huomiota kasvaa ja vahvistuu.

Vastaavasti kun tietoisesti keskitymme pysähtymään ja kiinnitämme huomiomme hyvään, näemme kehittymismahdollisuuksia, toivoa ja etsimme ongelmiin ratkaisuja. Hyvä vahvistuu ja vaikuttaa tunteisiimme sekä toimintaamme positiivisesti. Hyvää voi vaalia monella tavalla, esimerkiksi nostamalla esiin arjen hyviä hetkiä ja ympärillään näkemiä hyviä asioita.

Nämä ovat juuri niitä asioita, joita me Näe hyvä mussa -toiminnassa voimme siirtää toiminnassa mukana oleville lapsille, sillä positiivisella palautteella välitön yhteys myönteiseen käyttäytymiseen. Harvoin kukaan myöskään käyttäytyy tahallaan ”väärin” ja Näe hyvä mussa -toiminnassa saatu positiivinen palaute kantaa positiivista ajattelumallia myös tulevaisuuteen.

Ihmisellä tuleekin olla vankka pohja myönteisiä tunnekokemuksia voimavarana, jotta hän kokee elämäniloa ja tarkoituksellisuutta, siis onnellisuutta. Myönteiset tunteet lisäävät hyvinvointia ja onnellisuutta tässä hetkessä. Tunnetaitojen harjoittelu valmentaa myös tulevia ihmissuhteita ja työelämää varten. Myönteinen mieliala on tärkeässä roolissa monissa tilanteissa elämässä ja oppimisen kokemuksissa.

Positiivisen pedagogiikan keinoin voimme harjoittaa kykyämme havaita myönteisiä tunteita ja myös tavoitteellisesti lisätä myönteisiä kokemuksia arkeen. Kun lapsi Näe hyvä mussa -toiminnassa harjoittelee huomaamaan omat onnistumisensa, ne kokemukset voivat muuttaa häntä vahvemmaksi ja toipumiskykyisemmäksi ihmiseksi.​ Samoin huomaamattamme saatamme me aikuiset itsekin liukua tähän suuntaan. Sillä kuten edellä totesin; se mihin kiinnitämme huomiota kasvaa ja vahvistuu, kaikessa.

Ja entä se ajatus siitä onnesta?
No, minä ajattelin sen näin:
Onnelliseksi voi tulla. Tai onnellinen voi myös olla.