13.11.2018
/
Inna-Mari Simola, lasten ja nuorten toiminnan kehittäjä
Inna-Mari Simola
Parasta Lapsille ry:n lasten ja nuorten toiminnan koordinaattori. Lapsuutta ja vanhemmuutta liippaavista ilmiöistä innostuva ja huolestuva. Tykkää yksinkertaisista asioista. Unohtuu usein omiin ajatuksiinsa. Twiittaa: @SimolaInnamari

Parasta Lapsille ry:n lasten ja nuorten leirit kulkevat nimellä Aikaa ilolle.

Miten ilon tunne saadaan pintaan? Ilo on yksilöllinen myönteinen tunne, kuitenkin se usein syntyy yhdessä tekemällä.

Joskus ilo täytyy tieten tahtoen ja eri keinoilla houkutella esiin.

Ensiksikin lapsen täytyy tuntea olonsa turvalliseksi leirillä. Aikuiset, siis vapaaehtoiset ohjaajat ja ryhmän vastaava, ovat lapsen turvallisen olon luomisessa tärkeässä tehtävässä. Heidän pitää nähdä ja kuulla lapsi. Turvallisuuden tunne on perusta ilon kokemiselle ja se vaatii aikaa, jotta ilo voi tulla esiin.

Kaikille lapsille ei ole heti helppoa olla leirillä ja kokea iloa saatikka mitään muutakaan mukavaa tunnetta. Ainakaan alussa. Jos leiri meinaa mennä alusta loppuun saakka kurjissa tunnelmissa, aikuisen pitää lapsen kanssa selvittää, miksi näin on ja mitä asialle voitaisiin tehdä.

Missä hetkissä ilo pääsee esiin?

Leireillä on päivärytmi ja aikataulu, jonka mukaan toimitaan. Väliin ollaan isommissa ja välillä pienemmissä ryhmissä. Yksittäinen leiripäivä sisältää suunniteltuja asioita, kuten yhdessä syömistä, yhdessä liikkumista ja leikkimistä, saunomista, ulkoilua, juttelua, rentoutumista ja lepoa, nukkumaan menoa.

Ohjaajat ovat mukana kaikessa lapsia varten. Monesti lapsille ovat tärkeitä asiat ja hetket, jotka aikuisten näkökulmasta ovat ehkäpä pieniä ja yksinkertaisiakin. Näitä asioita ja hetkiä me koetamme huomata ja tuoda esiin.

Silmiin katsominen, juttelu, kehuminen, kiittäminen, positiiviset sanat aikuiselta, ne ovat jokaiselle lapselle elintärkeitä.

Ne juuri ovat sitä kuulluksi ja nähdyksi tulemista.

Tämä on yksinkertaisimmillaan se perusta, jossa lapset saavat ja voivat kokea olonsa turvalliseksi. 

No mitä sitten tapahtuu?

Sitten ollaan ihan LOL ja OMG ja ”Vähänks siistii!” tai ”Paras leiri 4ever!” ja ja ja... Ilo näkyy ja kuuluu, se on varmaa. Ilo on ylimmillään, kun kuuluu naurua, puhetta, töminää ja tätä kaikkea yhdessä ja yhtä aikaa. Joskus ilo voi lähteä niin sanotusti lapasestakin ja silloin voi tapahtua oikeastaan mitä tahansa… 

Toiminnassamme on tärkeää, että lapset kokevat iloa! LOL  <3

Comments (1 kpl)