27.3.2018
/
Jemina
Jemina Kallio
Jemina oli viime kesänä ohjaajana monikulttuurisella perheleirillä Lomakeskus Pukkilassa. Samalla Jemina teki sosionomi–lastentarhanopettaja-tutkintoon sisältyvän opinnäytetyön yhteistyössä Parasta Lapsille -järjestön kanssa. Jemina haaveilee saavansa myös tulevaisuudessa antoisia ja rikastuttavia perheleirikokemuksia.

Mistä kaikki oikeastaan lähti?

Kun keksin idean opinnäytetyöhön? Vai kun kuulin ihan ekan kerran Parasta Lapsille -järjestöstä? Joka tapauksessa päädyin vapaaehtoiseksi ohjaajaksi perheleirille – ja suoritin siinä samalla opinnäytetyöni toiminnallisen osuuden kesällä 2017. Mahtava kokemus!

“Tervetuloa tekemään opparia!”

Kun otin yhteyttä järjestöön ja esitin alustavan idean opinnäytetyöstäni, se otettiin ilolla vastaan ja varsinainen opinnäytetyöprosessi sai todella tuulta alleen. Alustava aiheeni opinnäytetyöstä tarkentui keskusteluissa Eija Rieppolan kanssa. Alusta alkaen oli luonnollista, että opinnäytetyö kytkeytyisi vapaaehtoisena ohjaajana toimimiseen. Toiminta perheiden ja lasten parissa oli itselleni tuttua jo työni puolesta, mutta vapaaehtoisen ohjaajan tehtävät järjestössä olisi ihan uusi seikkailu minullekin. 

Viime kevät kuluikin tulevaa perheleiriä sekä opinnäytetyötä suunnitellessa ja kuin hujauksessa kesä kolkutteli jo ovella.

Ennen leiriä sain osallistua myös vapaaehtoiskoulutukseen Pukkilassa. Koulutusviikonloppu antoi paljon eväitä leiriohjaajan tehtävään ja lisäsi kutkuttavaa fiilistä tulevaa leiriä kohtaan. Oli mukavaa nähdä muita vapaaehtoisia ja hitsautua yhteen tulevien ohjaajakavereiden kanssa.

Viikonloppu tulevassa leiriympäristössä antoi myös opinnäytetyöni toteutukseen realistisuutta ja viime hetken vinkkejä.

Perheleirin tiivis tunnelma pitää kokea itse

Pian istuttiinkin jo bussissa kohti kesän ensimmäistä perheleiriä. Ilmassa oli pientä jännitystä ja odottavaa fiilistä – mitä tuleva viikko toisikaan tullessaan!

Paljon ja vielä enemmän.

Leirillä syntyvää “kuplaa” ei pysty välittämään muille, vaan se täytyy kokea itse. Viikon aikana vietettiin lukuisia yhteisiä hetkiä erilaisten tunteiden parissa ja tämä jos mikä on rikkautta. Ihmisten uskallus jakaa, näyttää ja ottaa vastaan tunteiden kirjoa teki leirin ilmapiirin hyvin tiiviiksi.

Oli hienoa havaita, kuinka erilaisista taustoista ja kulttuureista tulevat ihmiset voivat viikon aikana luoda lämpöä, luottavaisuutta, avoimuutta ja arvostusta huokuvan ryhmähengen. Leiriläiset olivat mahtavia, mutta myös ohjaajatiimi sekä leirinjohtaja tekivät leiristä huipun. Vaikka päivät olivat pitkiä ja iltapalaverit venyivät miltei puolille öin, oli ryhmähenki ohjaajatiimissä väsymyksestä huolimatta koko leirin mukaansatempaava ja mutkaton. 

Leiristä on vain mukavia muistoja, joita mielellään näin kesää odotellessa palauttelee mieleensä. Toivon, että perheet saivat leiristä myös vähintään yhtä paljon ilon ja yhdessä olon kokemuksia kuin itse koen saaneeni.

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus osana perheleiriä

Opinnäytetyöni toiminnallinen osuus sisälsi neljä teemaltaan erilaista tuokioita, joiden tavoitteena oli tukea perheiden hyvinvointia, vahvistaa perheiden keskinäistä yhdessäoloa sekä sisäistä vuorovaikutusta. Viikon aikana perheet pääsivät työskentelemään ja viettämään yhdessä aikaa teemojen parissa, jotka käsittelivät unelmia, tunteita, voimavaroja, luonnossa liikkumista ja aisteja. Tuokiot toteutuivat osana leirin ohjelmaa ja toteutukseen osallistui lisäkseni myös muita leirillä toimineita ohjaajia.

Leirin aikana perheistä oli havaittavissa, että tuokiot tuottivat välittömiä hyvinvointia tukevia kokemuksia ja perheet toivat esille sen myös palautteissaan tuokioista. Oli ilahduttavaa, kuinka aktiivisesti ja innolla perheet työskentelivät yhdessä sekä kokivat perheiden yhteiset tekemisen hetket tärkeiksi.

Hyvä minä, hyvä me, hyvä meidän perhe!

Tämä huudahdus kantautui korviin useaan kertaan leirin aikana.

Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli kehittää uudenlaisia menetelmiä järjestön perheleiritoimintaan, joita mm. ohjaajat voisivat hyödyntää tulevilla leireillä. Tuokioista koostamani mallinnus ja materiaalipaketti antavat mahdollisuuden juurruttaa tuokioita osaksi perheleirejä sekä soveltaen hyödyntää myös järjestön muussa toiminnassa.

Perheen voimavarat esiin – perheelle itselleen!

Opinnäytetyö otti paljon, mutta antoi sitäkin enemmän. Näin jälkeenpäin ajateltuna oli itseni ja opinnäytetyöni kannalta ainutlaatuinen sekä arvokas mahdollisuus saada toteuttaa työ yhteistyössä järjestön kanssa ja monikulttuurisella perheleirillä itse vapaaehtoisena toimien. Itselleni mieleen painunut lausahdus eräällä tuokiolla kiteyttää mielestäni juuri oikealla tavalla hyvinvointia välittävän tunteen:

Ei me tiedettykään, että meillä on näin paljon voimavaroja.

Monia kokemuksia rikkaampana ja ikimuistoisia hetkiä muistellen toivon löytäväni itseni vielä uudelleen tulevaisuudessa perheleiriltä!

Jemina Kallion opinnäytetyö ”Hyvä minä, hyvä me, hyvä meidän perhe!" Mallinnus lapsiperheiden hyvinvointia tukeviin tuokioihin