Tapahtuman ajankohta ja paikka:

Koulutus
11.05.2021 - 11.05.2021 17:30 - 19:30
Verkkokoulutus

Tietoa tapahtumasta:

Haluamme tulla kuulluksi ja nähdyksi. Jokainen tulee leirille oman perhetaustansa ja kulttuurinsa kanssa. Kuinka osallistamme vanhempia mukaan toimintaan ja mitä se vaatii ohjaajalta. Avoin vuorovaikutus, kuulluksi tulemisen tunne sekä yhdessä tekeminen luovat pohjan luottamukselle ja vahvistavat osallisuutta. Koulutuksessa pohditaan käytännönläheisiä keinoja ja tapoja vanhempien kanssa toimimiseen leiritoiminnassa.

Ilmoittautuminen: milla.kouri@parastalapsille.fi