Järjestöuutiset
13.5.2016
Markus Talvion Oivalluksia vuorovaikutuksesta -koulutus keräsi Malmitalolle iloisen joukon Parasta Lapsille -vapaaehtoisia eri puolilta Suomea.

Aiheen ei ole niin väliä, kunhan puhujana on Markus

Osa vapaaehtoisista oli osallistunut Markuksen koulutukseen jo edellisenä vuonna, mutta he halusivat tulla kuuntelemaan huippuluennoitsijaa uudelleen.

Illan aikana pohdittiin vapaaehtoistyön syvimpiä kysymyksiä, kuten miksi toimin vapaaehtoisena ja mistä minä olen ohjaajana vastuussa.

Vapaaehtoisuuden motiiveja on monia

Halu kasvaa itse, oppia, lisätä positiivisuutta, rakkautta lapsille.

Vapaaehtoisuuteen on monia motiiveja. Koulutusillassa tuli esiin monia näistä. 

Haluan oppia uutta ja tulla paremmin toimeen lasten kanssa.

Huoli esimerkiksi lasten ja lapsiperheiden tilanteesta voi toimia pontimena vapaaehtoiseksi ryhtymiselle.

 Pienten lasten huono-osaisuuden näkemisen tuska ja miten voisin sitä keventää/auttaa.

Erilaisten tehtävien kautta päästiin tutustumaan myös synergiaan perustuvaan tiimityöskentelyyn.

Vapaaehtoisten omat oivallukset tiimityöskentelyyn positiivisesti vaikuttavista seikoista olivat mahtavia. Harjoitus tekee mestarin ja toisten huomioon ottamisella pääsee jo pitkälle.

Katseet kesään!

Ilta päättyi pohdintaan aiheesta: ”Miten annan tilaisuuksia toisten auttamiseen?”. Näiden ajatusten saattelemana oli hyvä suunnata jo osallistujien katseet kohti kesää.