Järjestöuutiset
15.2.2017
Parasta Lapsille ry kehittää toimintaansa teettämällä mm. opinnäytetöitä toiminnastaan tai sen liepeiltä. Tässä viimeisimmät valmistuneet opinnäytetyöt.

Opinnäytetyö perheiden kerhotoiminnasta

Katariina Kortesalmi ja Sini Teppola: Lapsiperheiden kerhotoiminnan yhteys sen kävijöiden hyvinvointiin ja arjessa jaksamiseen. Kuvaileva haastattelututkimus vanhempien kokemuksista Parasta Lapsille ry:n Iltaryhmästä

Katariina Kortesalmen ja Sini Teppolan opinnäytetyön (OAMK, sosiaalialan tutkinto-ohjelma) tulokset kertovat, että Parasta Lapsille Pateniemen osasto ry:n perheiden iltaryhmätoiminta lisää perheenjäsenten yhdessä viettämää aikaa, laajentaa perheiden sosiaalista verkostoa ja tukee perheiden arjessa jaksamista.

”Vanhemmat toivat kokemuksissaan esiin kaveri- ja vertaissuhteiden tärkeyden sekä lapsille että vanhemmille. Haastattelusta kävi ilmi, että joillekin kerhon kävijöistä kerho on tai on ollut harvoja paikkoja, joissa liittyä yhteisöön ja tulla ”ihmisten ilmoille”. Mielestämme voidaan nähdä, että kerhon merkitys perheen hyvinvointia ja arjessa jaksamista tukevana toimintana voi olla jopa suuressa roolissa etenkin, mikäli perheellä tai jollakulla sen jäsenistä ei ole juuri paikkoja liittyä muihin ihmisiin ja yhteisöihin.”

Koko opinnäytetyö verkossa.

 

Opinnäytetyö tukiperhettä odottavien perheiden kokemuksista

Minna Tuominen ja Outi Pohjois-Koivisto: Tukiperhe varhaisena tukena – Tukiperhettä odottavien lasten ja heidän vanhempiensa kokemuksia

Minna Tuominen ja Outi Pohjois-Koivisto (Metropolia Amk, sosionomiopinnot, ylempi AMK) haastattelivat työssään tukiperhettä odottavia perheitä. Haastatteluissa kysyttiin, millaisia verkostoja perheillä on, millaista tukea tukiperheeltä toivotaan ja miten odotusajan palveluita voisi kehittää.

”Tulokset osoittavat, että vanhempien toiveet odotusajan palveluiden kehittämiseksi ovat konkreettisia ja koskevat lähinnä yhteydenpitoa. Tuloksissa korostuu, että kestollisesti lyhytkin, mutta säännöllinen kuulumisten kysely, kohdatuksi tuleminen ja perheen huomioiminen merkitsisivät vanhemmille paljon. Vanhemmat nostavat myös esiin, että vertaistuki odotusajalle olisi merkittävää. Aineistossa korostuu, että eri järjestöjen leirit auttavat vanhempia jaksamaan arjessa.”

Koko opinnäytetyö verkossa.