Parasta Lapsille ry:n asioista päättää paikallisosastojen valitsemien henkilöiden muodostama valtuusto sekä valtuuston valitsema hallitus.

Valtuusto

Parasta Lapsille ry:n ylin päättävä elin on kolmivuotiskaudeksi valittu valtuusto. Varsinaiset jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen ovat paikallisosastojen valitsemia henkilöitä ja valtuustopaikat jakautuvat osastojen jäsenmäärän mukaan. Valtuusto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa, yleensä Helsingissä. Sääntömääräisten asioiden lisäksi valtuusto arvioi toimintaa ja laatii kehittämisehdotuksia.

Valtuuston kokoonpano 2018–2020

Ida Botsch, valtuuston puheenjohtaja
Lappeenrannan osasto

Sara Hakala
Haukiputaan osasto

Elina Lehtimäki
Kajaanin osasto

Ville Liimatainen
Tampereen osasto

Tarja Niemi
Pietarsaaren osasto

Lili Niinimäki
Turun osasto

Seija Nyman
Pietarsaaren osasto

Kaija Rajala
Vaasan osasto

Lasse Rehvonen
Kotkan osasto

Tiina Salmijärvi
Pateniemen osasto, Oulu. 

Hallitus 

Parasta Lapsille hallitus on valtuuston valitsema toimielin. Hallituksen jäseninä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 3–7 muuta  jäsentä. Hallitus valitaan aina kolmeksi kalenterivuodeksi. Hallitus kokoontuu vuoden aikana kahdeksan kertaa, pääsääntöisesti hallituksen kokoukset ovat lauantaipäivisin Helsingissä.

Hallituksen työskentelyä johtaa puheenjohtaja. Hallituksen tehtävänä on hoitaa järjestön asioita sääntöjen ja valtuuston päätösten mukaisesti.

Hallitus 2018–2020

Reija Kangasluoma, hoitaa puheenjohtajan tehtävää vuonna 2020 
Eija Ahola
Kari Kemppainen
Anne Mäki
Riku Välitalo

Varajäsenet:

Ville Jämsen
Tiina Marin
Pirjo Salmi