Pilottiprojekti 2007

Päätavoite 1: Kirjaston rakentaminen ja käyttöönotto Primer Agua koulussa, jotta oppilaat voisivat lainata kirjoja ja videoita, motivoituisivat koulunkäyntiin sekä innostuisivat kulttuuristaan.

Primer Agua kouluun rakennettiin kirjasto. Rakennustyöt alkoivat lokakuussa 2007 ja päättyivät maaliskuussa 2008. Oppimisen resurssikeskus (Centro de Recursos para el Aprendizaje) CRA, joka toimii opetusministeriön alaisuudessa, oli mukana tässä projektissa ja lahjoitti audivisuaalista sekä opetukseen soveltuvaa materiaalia. Tätä ennen Primer Agua koulussa ei ollut kirjastoa eikä mitään sellaiseksi soveltuvaa paikkaa. Sen vuoksi Fundación PIDEE -yhdessä Parasta Lapsille ry:n kanssa- päätti rakentaa sellaisen kouluun.

Rakennustyöt kestivät kuusi kuukautta, vaikka arvioitu aika oli kolme kuukautta. Viivästys johtui rakennusmateriaalien puutteesta Tiruassa. Betonointimateriaalia jouduttiin tuomaan Cañetesta ja Temucosta asti. Tämän lisäksi koulun alueella oli ajoittainen vedenpuute ja sähkökatkoja. Myös koulun sulakkeiden sähkömäärä oli pienempi kuin betonin sekoittamiseen tarvittavan laitteen käyttämä määrä.

Olemme suunnitelleet, että vuonna 2013 pyrkisimme tekemään kirjastosta tilan, jossa lapset voisivat lukea läksyjään. Ajatus on, että lapset voisivat viettää siellä aikaansa silloin kun heillä ei ole tunteja ja yksi opettajista olisi valvomassa.

 • Alatavoite: Salin asentaminen monikäyttöiseksi (hyllyt ja laitteet)
 • Alatavoite: Saada oppimateriaaleja ja lastenkirjoja lahjoituksina.

Kirjastoon ostettiin laitteita maalis-huhtikuussa 2008. Kirjasto avattiin virallisesti kesäkuussa, jolloin koulun johtaja Alejandro Navarrete järjesti siellä suuren kulttuuritilaisuuden. Siihen osallistui oppilaita, vanhempia ja kunnan edustajia. Myös PIDEEn työntekijät sekä Sirpa Kerman Parasta Lapsille ry:stä osallistuivat tapahtumaan.

Kirjastoa on käytetty enemmän muuhun käyttöön kuin kirjojen lainaamiseen. Tällä hetkellä sen pääasiallinen käyttö on se, että opettajat tekevät ja kopioivat siellä oppimateriaaleja. Lapset voivat kyllä käydä lainaamassa kirjoja, mutta he eivät voi viettää aikaansa kirjastossa, koska siellä työskentelevä henkilö ei aina ole paikalla.

 • Alatavoite: Tietokoneiden ja printterin hankkiminen kirjastoon

Vuoden 2008 ensimmäisen lukukauden aikana kirjastoon hankittiin tietokoneet ja printteri. Ikkunoihin piti asentaa turvarakenteet varkaiden välttämiseksi. Tällä hetkellä laitteet ovat pääasiassa opettajien käytössä ja harvemmin lasten käytössä.

 • Alatavoite: Tukimateriaalit

Tuemme kuukausittain tarvittavien materiaalien ostamista tilaan. Tuella ostetaan paperia, siivousvälineitä, mustetta tulostimeen ja kopiokoneeseen sekä korjausmateriaalia ikkunaan. Viimeinen toimii joskus myös suorana tukena perheille.

Päätavoite 2: Kummilapsitoiminta.  Kummitukien saanti mapuchelapsille, jotka on valittu sosioekonomisin perustein ja siksi että he asuvat konfliktialueella.

 • Alatavoite: Sosiaalisen tiedon kerääminen

Vuosien 2006 ja 2007 aikana sosiaalityöntekijä matkusti viikoksi haastattelemaan perheitä, joiden lapset voisivat mahdollisesti päästä kummilapsitoiminnan piiriin. Suomeen lähetettiin esittelyt 29:stä perheestä ja kummilasten valinta tehtiin Suomessa. Tämä työ toteutettiin yhteistyössä koulun johdon sekä opettajien kanssa.

Vuoden 2007 ensimmäisellä lukukaudella saimme listan ensimmäisistä kummilapsista, joita oli 10. Sen jälkeen vierailtiin perheissä kertomassa siitä, millä tavalla kummituki annetaan.

PIDEEn työryhmä teki ensiksi työtä alueella ja tapasi perheitä. On tärkeää mainita, että aluksi työ oli hyvin hidasta, sillä yhteisön suhtautuminen oli epäluuloista.

Kun tapasimme Tirúan pormestarin Adolfo Millaburin, hän sanoi, että olemme toimineet järjestönä “väärin”, sillä ensin meidän olisi pitänyt keskustella projektista hänen kanssaan. Me taas olimme aloittaneet työn ottamalla yhteyttä koulun johtajaan Alejandro Navarreteen, joka avasi ovet työllemme heti, koska se auttaisi hänen koulunsa oppilaita.

Päätavoite 3: Käynnistää tukevaa toimintaa, joka on koulutuntien ulkopuolisella ajalla. Tarkoituksena oli erilaisten leikkimielisten harjoitusten kautta tukea äidinkielen ja matematiikan oppimista.

 • Alatavoite: Espanjan kielen ja matematiikan tukiopetus

Tukiopetus aloitettiin Primer Agua koulun kaikille vuosikursseille. Se tehtiin koulun opettajien toimesta. Tuntien ajankohdaksi muodostui perjantai lounaan jälkeen, sillä silloin ei enää ole koulua.

Tätä työmuotoa muutettiin myöhemmin ja nyt sitä pitää koulun ulkopuolinen ohjaaja, jotta opetus ei muistuta liiaksi tavallisia koulutunteja. Lapset eivät halunneet jäädä jatkamaan koulua enää perjantaina lounaan jälkeen, sillä he olivat väsyneitä koulumuotoiseen työskentelyyn. Siksi tukiopetus on nyt muina päivinä koulupäivän ohessa.

Koulun johtaja Valeria Ñancupilin mukaan lukioon siirtyvillä oppilailla on nyt paremmat valmiudet kuin ennen, joka näkyy myös parempina tuloksina valintakokeissa.

 • Alatavoite: Mapudungunin, kirjallisuuden ja runouden työpaja

Vuoden 2007 aikana pidettiin yksi kirjallisuus- ja runoustyöpaja Primer Agua koulun viidennen luokan oppilaille. Työpajaa johti kuuluisa runoilija Elicura Chihualaif.

Tämä työpaja oli hedelmällinen. Työskentely otti huomioon paikalliset olosuhteet, ja sen myötä osallistujat oppivat arvostamaan omaa kulttuuriaan ja kiinnostuivat niistä asioista, joista löysivät yhteyksiä omaan elämääänsä.

Päätavoite 4: Saada vanhemmat ymmärtämään, että kummituen vaikuttavuus on suurinta silloin kun sillä opiskellaan mahdollisimman pitkälle, eikä sen tarkoitus ole olla hetkellinen apu, jonka jälkeen koulun käyneet lapset sijoittuvat alemman palkkaluokan töihin.

Alatavoite 4: Työpajojen järjestäminen äitien ryhmälle henkilökohtaisen kehityksen mahdollistamiseksi.

Tämän vuoden aikana toteutettiin keskustelutilaisuuksia. Niitä veti rouva, joka edisti naisten oman vartalon tuntemusta sekä pyrki poistamaan heidän häpeäänsä siitä puhumisessa.

Naisten motivaatio laski työpajojen edetessä. Heidän oli vaikeaa puhua julkisesti. Keskustelutilaisuudet olivat keskellä viikkoa iltaisin. Yksi ongelmista oli se, että naiset ovat myös kotirouvia ja heidän oli vaikea osallistua kyseisena ajankohtana. Heidän piti järjestää lastenhoito. Lisäksi välimatka kodin ja kokoontumispaikan välillä oli usein pitkä, ja kulkuyhteydet huonot. Ei pidä myöskään unohtaa, että naisten kanssa tehtävässä työssä tarvitaan ennen kaikkea luottamusta, ja ryhmä kokoontui niihin aikoihin kun luottamusta oltiin vasta rakentamassa.

Tavoite saavutettiin osittain, sillä äitien osallistuminen ryhmään väheni. Vuonna 2012 alettiin työskennellä myös isien kanssa niin että pidettiin vanhempien keskustelutilaisuuksia kummituen jakamisen yhteydessä. Tämä auttoi vanhempia kertomaan ajatuksistaan sekä keskustelun jälkeen toimimaan paremmin lastensa kanssa.

Projekti: 2008-2010

Päätavoite 1: Kirjaston käyttöönoton ja käytön seuranta.

 • Alatavoite: Järjestää kouluun espanjan ja matematiikan tukiopetusta, joka tehdään pelien ja leikkien muodossa, ja jonka vetää koulun ulkopuolinen ohjaaja. Tukiopetus annetaan tavallisten koulutuntien lisäksi.

Tukiopetusta alettiin antaa torstaisin äidinkielessä, matematiikassa ja tietotekniikassa. Ohjaajina toimivat Sandra Yevilao ja Benedicto Garrido.Tämä työ paransi oppilaiden oppimistuloksia.

 • Alatavoite: Lauantaiden työpajat (alkaen toukokuusta 2010)

Vuonna 2010 aloitettiin työpajatyöskentely lauantaisin. Järjestettiin työpajoja mapudungun kielestä, perinnekäsitöiden kutomisesta, silkkipainannasta ja tanssista. Myöhemmin aloitettiin myös matematiikan ja äidinkielen työpajat.

Vuoden 2009 päätteeksi järjestettiin retki Temucoon. Vuoden 2010 päätteeksi pidettiin grillijuhlat, johon osallistuivat oppilaat ja työpajojen vetäjät. Kaikki työpajat suunniteltiin huomioiden oppilaiden oma kulttuuri ja paikalliset olosuhteet.

 • Alatavoite: Saada kirjastoon lahjoituksena lastenkirjoja ja oppikirjoja
 • Alatavoite: Taloudellinen tuki oppimateriaaleihin

Kuukausittain annettiin tukea materiaalien hankkimiseen kouluun. Tämä tuki käytettiin paperiin, siivoustarvikkeisiin, ikkunoiden korjaamiseen sekä tulostimen ja kopiokoneen musteisiin. Ikkunoiden korjaamiseen menevä raha on osittain myös suoraa tukea perheille, jotka muuten joutuisivat maksamaan sen.

Maassamme ollut suuri maanjäristys jätti osan ihmisistä hyvin eristyksiin, ilman suojaa ja ruokaa. Fundación PIDEE päätti antaa kaikille koulun vanhemmille vehnäjauhoa ja hiivaa. Nämä ruokatarvikkeet jaettiin koulussa.

Päätavoite 2: Psykososiaalinen tuki

 • Alatavoite: Psykososiaalinen tuki, terveydenhuolto ja hammashuolto.

Koulun johtaja pyysi psykologista tukea 14 lapselle, jotka tarvitsivat lausunnon, jotta heitä voitaisiin opettaa omassa ryhmässä. Psykologi matkusti Concepciónista Tirúaan nähdäkseen lapset ja arvioidakseen heidät.

Tämä tavoite lähti liikkeelle vanhempien pyynnöstä kokouksissa. Valitettavasti sitä ei pystytty konkretisoimaan. Tirúan terveyskeskuksen kanssa käytiin neuvotteluita, jotta yksi hammashoitotuoli voitaisiin tuoda kouluun. Se asennettiin, mutta muiden tarvikkeiden kulut olivat niin suuria, ettei niitä voitu hankkia.

Terveydenhuoltoa ei saatu koululle, sillä koulua vastapäätä on vastaanotto. Tämän takia on vaikeaa perustella omaa lääkäriä Primer Agua koulun lapsille.

Päätavoite 4: Kummitoiminta

 • Alatavoite: Kummilapsitoiminta.  Kummitukien saanti mapuchelapsille, jotka on valittu sosioekonomisin perustein ja siksi että he asuvat konfliktialueella.

Aloitettiin 25 lapsen tukeminen. Vuonna 2010 kummitukea saavia lapsia oli yhteensä 54. Useat lapset päättivät peruskoulun ja jatkoivat lukioon. Lukioon jatkavien lasten tukemista jatkettiin. Kummilasten perheisiin tehtiin säännöllisiä vierailuja, jotta voitiin nähdä tilanteen edistyminen ja motivoida vanhempia tukemaan lastensa koulunkäyntiä.

Päätavoite 5: Järjestää työpajoja naisille ja varmistaa heidän henkilökohtainen kehityksensä.

Perustettiin kutovien naisten yhdistys nimeltään KUPAL TUAIN KUIVI NI KU DAM. Yhdistyksen naiset tekivät käsitöitä ja toimittivat ne toiselle yhdistykselle nimeltään Relmu Witral, joka toimii välittäjänä. PIDEE tukee villan ostoa. Valmiita käsitöitä lähetettiin Suomeen myytäväksi. Ryhmittymällä ei ole vielä pysyvää rahoitusta.

Tuettiin kolmenkymmenen kasvihuoneen rakentamista, jonne kukin perhe toimitti puuta ja teki talkootöitä. Pidee maksoi muovikalvon. Paikalla kävi myös agronomi Santiagosta ja toinen alan ammattilainen Tirúan kunnasta. Käsitöiden tekemiseen ja uusien kudontamallien keksimiseen kannustettiin.

Päätavoite 5: Kesäleiri

Alunperin kesäleirejä ei oltu suunniteltu projektin tavoitteisiin. Ajatus lähti liikkeelle, kun järjestettiin retki. Nykyään leirit ovat muodostuneet perinteeksi. Kesäleirit ovat osa ydintoimintaa. Tätä toimintaa ollaan tehty yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa, ja leiritoiminta on tukenut Tirúan lasten oppimista ja virkistäytymistä.

Vuonna 2008 järjestettiin päiväretki Lleu Lleu järven rannalle La Caletan ja Fundación PIDEEn tuella. Vuonna 2009 pidettiin ensimmäinen leiri yhteistyössä Fundación PIDEEn ja Parasta Lapsille ry:n kanssa. Lisäksi työssä olivat mukana La Caleta Säätiö ja muita.  Vuonna 2010 Parasta Lapsille ry:n puheenjohtaja osallistui leirille. Leirillä järjestetään virkistystä ja huvia lapsille ja nuorille. Olemme saaneet joka vuosi JUNAEBin tukea ruokakuluihin.

Tämä oli yksi ensimmäisiä kokemuksia koulun ulkopuolelle lähtemisestä. Kun vanhempien luottamus ja tuki toimnnalle oli saatu, pyysimme lapsille lupaa leiriytyä kahdeksi päiväksi ja viimeinen leiri oli jo kolmen päivän mittainen.

Kokemus: Kirjan julkaiseminen

Toimittaja Odette Magnet toteutti julkaisun, jossa kerrottiin projektin kolmevuotisesta työstä. Toimittaja matkusti Tirúaan neljäksi päiväksi tehdäkseen useita haastatteluita kirjaa varten.

Tavoitteet, eli projekti 2011-2013

Alueen koordinaattori: Gloria Colipin integrointi PIDEEn tiimiin. Vuosisuunnittelu tehdään Tirúassa ja siihen osallistuu koko projektin työryhmä. Gloria Colipin työmäärää laajennettiin puolikkaasta viikkotyömäärästä 3/4 viikkotyömäärään.

Päätavoite 1: Kummilapsitoiminta.  Kummitukien saanti mapuchelapsille, jotka on valittu sosioekonomisin perustein ja siksi että he asuvat konfliktialueella.

 • Alatavoite: Kummilasten lisääminen Primer Agua -koulussa

Vuonna 2011 sosiaalityöntekijä matkusti viikoksi Tirúaan haastatellakseen potentiaalisia uusia perheitä kummituen piiriin. Tämä työ tehtiin Parasta Lapsille ry:n pyynnöstä. Heille lähetettiin tieto perheiden tilanteesta, joiden lapsista seitsemän käy Ponotron koulua ja kymmenen Primer Agua koulua. Seitsemän näistä lapsista saa nyt tukea.

 • Alatavoite: Ponotron koulun ottaminen mukaan kummitoimintaan

Maaliskuussa 2011 aloitettiin yhteistyö Ponotron koulun kanssa. Ensin tuettiin suoraan koulua, sittemmin haastateltiin seitsemää lasta kummitoimintaa varten. Tällä hetkellä v kolme koulun lasta saa tukea. Koululle annetaan taloudellista tukea oppimateriaalien ja siivoustarvikkeiden hankintaan. Ponotron koulussa järjestettiin äidinkielen ja matematiikan tukiopetusta koulun ulkopuolisen ohjaajan toimesta.

Yksi positiivinen työn tulos on, että tällä hetkellä meillä on 40 lukiolaista, jotka saavat kummitukea Parasta Lapsille ry:n kautta. (10 nuorta saa tukea Kv-Solidaarisuustyö ry:ltä.)   Yksi Solidaarisuus ry:n tukea saava pääsi tänä vuonna Santiagon yliopistoon (Universidad de Santiago de Chile) opiskelemaan tuotantotaloutta.

Päätavoite 2: Työpajat ja työpajan vetäjien koulutukset

 •  Alatavoite: Järjestää työpajoja koulutyön ulkopuolella ja koulun ulkopuolisten henkilöiden toimesta. Työpajoja on pidetty espanjan kielessä, matematiikassa, tanssissa ja teatterissa, käsitöissä ja mapudungun kielessä. Työpajat pyritään järjestämään toiminnallisina.

Jatkettiin lauantain työpajoja. Lisättiin myös ympäristöopin ja kuvaamataidon työpaja.

Lauantaiden työpajoja pidetään klo 09:00-12:00 Primer Agua -koulussa.  Päivän aikana oppilaat saavat myös ruokaa. Työpajojen aiheet ovat vaihdelleet lasten kiinnostuksen kohteiden mukaan. Tällä hetkellä järjestetään seuraavia työpajoja: Silkkipainanta, perinnekäsitöiden kutominen, liikunta, Mapudungun kieli, ympäristöoppi, kuvaamataito (ja seinämaalaus), äidinkieli ja matematiikka.

 • Alatavoite: Kahdeksasluokkalaisten tukiopetus tietotekniikassa, jotta lukioon siirtyvillä on tarvittavat taidot

Tietotekniikan opetus on suunnattu Primer Agua koulun kahdeksasluokkalaisille, jotta heillä on tarvittavat perustiedot lukioon siirryttäessä. Nämä tunnit järjestetään torstaisin koulun ulkopuolisen ohjaajan toimesta.

Päätavoite 3: Naisten työpajat ja henkilökohtaisen kehityksen varmistaminen

Naisten ryhmä jatkoi käsitöiden tekemistä ja niiden myymistä Fundación Relmu Witralille, osittain myös tilauksesta.  Vuonna 2012 he osallistuivat ensimmäistä kertaa messuille/torimyyntiin (Feria Costumbristaan) Tirúassa ja Ranquilhuessa.

Taide- ja kulttuurimessuille osallistumisen tarkoitus oli, että naiset pääsevät kaupallistamaan tuotteitaan ja saavat kokemusta ryhmänä työskentelystä.

Päätavoite 4: Psykologinen ja psykososiaalinen tuki Tirúan lapsille ja perheille

Vuoden 2011 aikana tehtiin 20 psykologista diagnoosia Primer Agua koulun lapsille, joita koulun henkilökunta ehdotti arvioitaviksi. Tämän prosessin päätteeksi todettiin, että 12 näistä lapsista tarvitsee psykopedagogista tukea. Heille järjestettiin oma toimintaryhmä vuonna 2012. Näiden lasten kehittymistä ja oppimista on seurattu, lisäksi erityisryhmän työtapoja ja työn tehokkuutta on arvioitu.

Alueella on käyty keskusteluja ja pyritty hakemaan ratkaisuja perheiden ongelmiin, joita ovat olleet: Lapsen pahoinpitely, agressiivisuus ja impulsiivisuus parisuhteessa, motivaation puuttuminen koulunkäyntiin ja epäilys vakavasta pahoinpitelystä. Näitä ongelmia käsiteltiin perhekohtaisesti, vuonna 2012   16 perheen kanssa. Lisäksi pidettiin koulutusta ihmisoikeusasioista.

Ihmisoikeuksista ja lasten oikeuksista on tarve lisäkouluttaa perheitä. Meidän tulee luoda luottamuksellinen ilmapiiri, jotta koulutus toimii ja voimme taata heidän kulttuuriaan kunnioittavan ja keskustelevan työtavan. Käyntimäärä näissä koulutuksissa oli yhteensä 104.

Seuraavat koulutukset järjestettiin:

Työpaja  “Ihmisoikeudet ja lasten oikeudet monikulttuusessa koulutusympäristössä.”
Järjestettiin neljä työpajaa Primer Agua koulun oppilaiden vanhemmille. Tilaisuuksissa käsiteltiin seuraavia aiheita:
• Ihmisoikeudet.
• Lasten oikeudet.
• Alkuperäiskansojen lasten oikeudet.
• Oikeuksien varmistajat: valtio, koulu, perhe.
• Näiden oikeuksien kunnioittaminen Primer Agua koulussa.
• Näiden oikeuksien rikkominen Primer Agua koulussa.
Työ päätettiin joulukuussa kokouksessa, joka oli työpajojen päätöstilaisuuden yhteydessä. Päätettiin jatkaa työskentelyä vuonna 2013 ja järjestää Trawun Mapuchelasten oikeuksista.

Työpaja opettajille: Ihmisoikeudet ja koulutus.
Järjestettiin neljä tilaisuutta koulun henkilökunnalle suunnitelman mukaan.

Käytiin läpi seuraavia asioita:
- Kiinnostuksen kartoittaminen asiaan liittyvistä kiinnostuksen kohteista.
- Lasten oikeuksien vakava rikkominen: seksuaalinen hyväksikäyttö ja pahoinpitely, teoreettinen tieto, ennaltaehkäisy, ammatillinen apu, rangaistukset.
- Oikeuksien vakava rikkominen, kuinka käsitellä asioita koulussa lasten oikeuksien näkökulmasta.

Käyntimäärä näissä työpajoissa oli yhteensä 38.

Tehtiin ohjeistus oikeuksien vakavaan rikkomiseen liittyen:

- Primer Agua koulun johtajalle, joka ilmoittaa tapauksista, joissa lapsuutta ja siihen liittyviä oikeuksia loukataan vakavasti.
- Tirúan kunnan koulutusviraston psykologille, toimintaohjeet ja tiedonannon muodot niistä tapauksista, joissa esiintyy vakavaa oikeuksien polkemista.
- Pyritään sujuvaan yhteistoimintaan mapucheiden oikeuksiin erikoistuneen lakimiehen kanssa, jotta voidaan analysoida vakavia lasten oikeuksien loukkaamistapauksia.

 • Alatavoite 4: Toimiston vuokraaminen psykologista vastaanottoa varten

Johtuen alan asiantuntijoiden puutteesta Tirúan terveyskeskuksessa oli mahdotonta saada psykologin vastaanottoa.  Koulussa ei ollut psykologia, joka ohjaisi lapsia psykiatrin vastaanotolle, kunnassa ei myöskään ole psykiatrista vastaanottoa.

Päätavoite 5: Kesäleiri

Kuten muinakin vuosina JUNAEB jatkaa ruokailun tukemista. Olemme saaneet joka vuosi enemmän sellaisia vapaaehtoisia, joilla on kokemusta leiritoiminnasta. Viimeisin leiri järjestettiin yhteistyössä Fundación PIDEEn, Parasta Lapsille ry:n ja Tirúan kunnan kanssa, lisäksi oli yhteistyötä Köyhyyden Vähentämisen Säätiön (Fundación Superación de la Pobreza), Identidad Lafkenchen ja JUNAEBin kanssa.

Kesäleirit antavat osallistujilleen mahdollisuuden virkistäytymiseen.