Hallinto

Etusivu > Järjestö > Hallinto

Parasta Lapsille ry:n asioista päättää paikallisosastojen valitsemien henkilöiden muodostama valtuusto sekä valtuuston valitsema hallitus.

Valtuusto

Parasta Lapsille ry:n ylin päättävä elin on kolmivuotiskaudeksi valittu valtuusto. Varsinaiset jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen ovat paikallisosastojen valitsemia henkilöitä ja valtuustopaikat jakautuvat osastojen jäsenmäärän mukaan. Valtuusto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa, yleensä Helsingissä. Sääntömääräisten asioiden lisäksi valtuusto arvioi toimintaa ja laatii kehittämisehdotuksia.

Valtuuston kokoonpano 2021–2023

Anne Mäki, valtuuston puheenjohtaja. Varalla Marja-Liisa Reinikainen
Lappeenrannan osasto

Elina Lehtimäki, varapuheenjohtaja. Varalla Salla Lehtimäki
Kajaanin osasto

Anu Kallio
Haukiputaan osasto

Ville Liimatainen, varalla Pirjo Sillman
Tampereen yhdistys

Lili Niinimäki
Turun osasto

Tarja Niemi, varalle Annika Sillanpää
Pietarsaaren osasto

Seija Nyman, varalle Eija Kirsilä
Pietarsaaren osasto

Virpi Ylitalo, varalla Annukka Virnes
Raahen osasto

Karoliina Silokangas, varalla Minja Laine
Hämeenlinnan yhdistys

Tiina Salmijärvi, varalla Sini Teppola
Pateniemen osasto, Oulu. 

Saara Laakso
Karhulan osasto

Anna Litewka-Anttolainen
Oulun alueen yhdistys

Hallitus 

Parasta Lapsille hallitus on valtuuston valitsema toimielin. Hallituksen jäseninä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 3–7 muuta  jäsentä. Hallitus valitaan aina kolmeksi kalenterivuodeksi. Hallitus kokoontuu vuoden aikana kahdeksan kertaa, pääsääntöisesti hallituksen kokoukset ovat lauantaipäivisin Helsingissä.

Hallituksen työskentelyä johtaa puheenjohtaja. Hallituksen tehtävänä on hoitaa järjestön asioita sääntöjen ja valtuuston päätösten mukaisesti.

Hallitus 2021–2023

Reija Kangasluoma, puheenjohtaja
Ida Botsch, varapuheenjohtaja
Eija Ahola
Heidi Terentjeff
Kari Kemppainen
Vuokko Piiponniemi