Hallinto

Etusivu > Järjestö > Hallinto

Parasta Lapsille ry:n asioista päättää paikallisosastojen valitsemien henkilöiden muodostama valtuusto sekä valtuuston valitsema hallitus.

Valtuusto

Parasta Lapsille ry:n ylin päättävä elin on kolmivuotiskaudeksi valittu valtuusto. Varsinaiset jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen ovat paikallisosastojen valitsemia henkilöitä ja valtuustopaikat jakautuvat osastojen jäsenmäärän mukaan. Valtuusto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa, yleensä Helsingissä. Sääntömääräisten asioiden lisäksi valtuusto arvioi toimintaa ja laatii kehittämisehdotuksia.

Valtuuston kokoonpano 2024–2026

Maria Kivelä, Hämeenlinnan yhdistys
Tiina Salmijärvi, Pateniemen yhdistys
Tarja Niemi, Pietarsaaren yhdistys
Seija Nyman, Pietarsaaren yhdistys
Katri Aitokari, Pääkaupunkiseudun yhdistys
Annukka Virnes, Raahen yhdistys
Jari Mäkinen, Oulun alueen yhdistys
Sami Mustonen, Karhulan yhdistys

Hallitus 

Parasta Lapsille hallitus on valtuuston valitsema toimielin. Hallituksen jäseninä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 3–7 muuta  jäsentä. Hallitus valitaan aina kolmeksi kalenterivuodeksi. Hallitus kokoontuu vuoden aikana kahdeksan kertaa, pääsääntöisesti hallituksen kokoukset ovat lauantaipäivisin Helsingissä.

Hallituksen työskentelyä johtaa puheenjohtaja. Hallituksen tehtävänä on hoitaa järjestön asioita sääntöjen ja valtuuston päätösten mukaisesti.

Hallitus 2024–2026

Reija Kangasluoma
Karoliina Silokangas
Elina Valkonen
Heidi Terentjeff-Jaurakkajärvi
Matias Rantanen

Varajäsenet:
Kari Kemppainen
Ida Botsch