Hyvin sanottu

Parasta Lapsille ry on mukana Hyvin sanottu -hankkeessa, koska haluamme omalta osaltamme edistää rakentavaa keskustelukulttuuria.

Hyvin sanottu -logo

Hyvin sanottu on Ylen ja Erätauko-säätiön vetämä viisivuotinen hanke, jolla pyritään vahvistamaan suomalaisen keskustelukulttuurin parhaita puolia ja luomaan turvallisia keskusteluympäristöjä. Samalla vahvistetaan suomalaisten luottamusta ja ymmärrystä toisiaan kohtaan.

Parasta Lapsille ry on mukana hankkeessa, koska haluamme omalta osaltamme edistää rakentavaa keskustelukulttuuria

Aikuiset toimivat esimerkkinä lapsille ja nuorille kuinka keskustella muita kunnioittavasti. Olemme järjestäneet vuodesta 2021 lähtien Sano ääneen! Parasta Lapsille -foorumeita, joissa olemme antaneet järjestömme vapaaehtoisille mahdollisuuden jakaa osaamistaan ja näkemyksiään sekä turvallisen tilan, jossa keskustella. Sano ääneen! Parasta Lapsille -foorumeissa olemme noudattaneet Hyvin sanottu -hankkeen rakentavan keskustelun pelisääntöjä. 

Kummit tukena

Hyvin sanottu -kummit toimivat hankkeeseen osallistumisen tukena.

Kummeinamme toimivat Mari ja Timo Rautio on yhtä kuin Liikkuva Laulureppu, oululainen yhtye. Liikkuva Laulureppu on perustettu vuonna 2009 ja se on saanut alkunsa ajatuksesta yhdistää sosiaalialan koulutus ja musiikkitausta, jota molemmilta löytyy.

Mari ja Timo haluavat Liikkuvan laulurepun myötä olla mukana Parasta Lapsille -järjestön kummeina vahvistamassa Hyvin sanottu -sanomaa ja kantaa kortensa yhteiseen hyvään. He haluavat vahvistaa lasten ja perheiden hyvinvointia sekä lisätä aitoa ymmärrystä toisiamme kohtaan.

He ovat luvanneet omalla esimerkillään edistää hyvää keskustelukulttuuria. Jos olet kiinnostunut toimimaan kummina tai muutoin tekemään yhteistyötä hankkeessa, ota yhteyttä: info@parastalapsille.fi

Seuraa blogia

Tuomme esille hankkeen teemoja Parasta Lapsille ry:n sosiaalisen median kanavissa sekä olemme aktiivisesti mukana hankkeen eri vaiheissa. Myös blogistamme löytyy aiheeseen liittyviä kirjoituksia, esimerkiksi: