Arvot ja strategia

Etusivu > Tutustu järjestöömme > Arvot ja strategia

Yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön arvot sekä ajatus yhteiskunnallisesta tasa-arvosta ja kansalaisten hyvinvoinnista. Erityisen huomion kohteena yhdistyksen kaikessa toiminnassa ovat heikommassa asemassa olevat ihmiset.

Yhdistyksen toiminta pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Yhdistys on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.  

Parasta Lapsille -arvot

Moninaisuus

Kaiken toimintamme perustana on lasten oikeuksien sopimus ja yhdenvertaisuuslaki. Toimintamme on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta sekä iästä, sukupuolesta, kulttuurista, seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatonta.

Luotettavuus

Toimintamme on turvallista, lapsia ja perheitä kunnioittavaa. Viestimme toiminnastamme avoimesti ja teemme sen mitä lupaamme. Olemme luotettava yhteiskunnallinen toimija.

Yhteisöllisyys

Tarjoamme lapsille ja lapsiperheille mahdollisuuksia yhdessä olemiseen ja yhteiseen toimintaan. Yhdessä luomme ilmapiirin, jossa jokaisella on mahdollisuus kokea iloa ja tuntea itsensä tervetulleeksi ja hyväksytyksi.

Kestävä kehitys

Tuemme toiminnassamme ihmisiä sopusointuun itsensä, toistensa ja luonnon kanssa. Vähennämme eriarvoisuutta siten, että tuemme hyvinvointia ja osallisuutta.

Nämä arvot sitovat kaikkia Parasta Lapsille -toiminnassa mukana olevia, sekä henkilökuntaa että vapaaehtoisia. Nykyinen strategia ja arvot on päivitetty vuonna 2019.

Parasta Lapsille -strategia