Opiskelija vapaaehtoisena

Etusivu > Vapaaehtoistyö > Opiskelija vapaaehtoisena

Leiriohjaajana voit edistää opintojasi. Voit tehdä opintoihin sisältyvän harjoittelun, projektin tai opinnäytetyön.


Ota yhteyttä, niin katsotaan, miten vapaaehtoistyö sovitetaan opintoihisi!

Kevät- ja syyskaudella järjestämme viikonloppumuotoista leiritoimintaa useamman viikonlopun kokonaisuuksina. Leiriläiset ja ohjaajat kerääntyvät saman ryhmän kesken 2-5 viikonlopuksi kauden aikana leireilemään yhdessä. Leiriviikonloput sijoittuvat ajallisesti noin 3-4 viikon välein. Kesäkaudella sekä muina koulujen loma-aikoina järjestämme 3-5 vuorokauden mittaisia leirejä.

Opintojen suorittaminen leiritoiminnassa on mahdollista kaikkina vuodenaikoina, mikäli se sopii oppilaitokselle. Meillä on myös mahdollista tehdä harjoitteluja toimistoillamme tutustuen järjestötyöhön sekä toiminnan koordinointiin. Löydät ajankohtaiset harjoitteluilmoituksemme myös esimerkiksi Jobiilista.

Leiritoiminnassa harjoittelu tapahtuu:

 • Leiritoiminnassa ei ole mahdollista suorittaa yhtäjaksoista useamman viikon harjoittelua, vaan harjoittelut tehdään osissa tuntimääräisinä eri ajankohtina.
 • Kevät- ja syyskaudella viikonloppuisin, yksi viikonloppu noin kerran kuukaudessa.
 • Kesäaikana harjoittelua suoritetaan 3-5vrk kesäleireillä suorittaen leirejä harjoittelun tuntimäärän mukaan jaoteltuna pitkin kesää.
 • Harjoittelun suorittaminen viikonloppuleiritoiminnassa saattaa mahdollistaa muiden opintojen tai töiden tekemisen harjoittelujakson aikana.

Opintokokonaisuuksia, joihin harjoittelu leiritoiminnassa usein soveltuu:

 • erilaiset ohjaamiseen ja lasten hoitotyöhön liittyvät opintokokonaisuudet
 • lapsi- ja perhetyön kokonaisuudet
 • harjoittelu sosiaali- ja terveysalan muuttuvissa toimintaympäristöissä
 • jotkin lasten ja nuorten sosiaalityön kokonaisuudet (ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön viitekehys)
 • vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kurssit
 • myös esimerkiksi elämystoiminnan ja menetelmäohjauksen opinnot voivat soveltua suoritettaviksi leiritoiminnassa

Miten harjoittelutunnit leireillä lasketaan:

Leiritoiminta on intensiivistä, joten myös harjoittelutunteja kertyy toiminnassa melko nopeasti. Useimmat koulut hyväksyvät harjoittelutunneiksi 12-16 h / leirivuorokausi. Harjoittelutuntien laskemiskäytännöissä saattaa kuitenkin olla pientä vaihtelua koulukohtaisesti, ota selvää oman oppilaitoksesi käytännöistä. Harjoittelut suunnitellaan aina yksilöllisesti opiskelijan kanssa. Usein pystymme sopimaan leirien rinnalle muutakin tehtävää, jos näyttää ettei harjoittelutunnit täyty pelkästä leiritoiminnasta.

ESIMERKKI 1: Opiskelija tulee harjoitteluun kesäleirille (5 vrk). Harjoittelutunnit leiristä: 5×16= 80h. Tämän lisäksi opiskelijan tulee osallistua leiriohjaajan peruskoulutukseen, jonka kesto on 6 h. Ennen leirille menoa ohjaajatiimi kokoontuu suunnittelemaan leiriä yhdessä työntekijän kanssa. Tapaamiset x 2 = noin 4-8 h. Tämän lisäksi harjoittelutunteja voi kerryttää esimerkiksi lisäkoulutuksiin osallistumalla ja toimiston työntekijöiden kanssa sovittavilla lisätehtävillä. Kesän aikana voi yleensä osallistua 1-3 leirille. Emme suosittele peräkkäisiä leirejä.

ESIMERKKI 2: Opiskelija tulee harjoitteluun syksyn Aikaa ilolle -lasten viikonloppuleiriryhmään (4 viikonloppua, 2vrk per viikonloppu). Harjoittelutunnit leireistä: 8×16=128. Tämän lisäksi opiskelijan tulee osallistua leiriohjaajan peruskoulutukseen, jonka kesto on 6h. Aina ennen leiriviikonloppua ohjaajatiimi kokoontuu suunnittelemaan leiriä yhdessä työntekijän kanssa. Suunnittelutapaamiset x 4 = noin 8-10 h. Ennen ensimmäistä leiriä pidetään aloitustapaaminen, johon osallistuu ohjaajat, työntekijä sekä toimintaan tulevat lapset perheineen. Aloitustapaaminen noin 2 h. Tämän lisäksi harjoittelutunteja voi kerryttää esimerkiksi lisäkoulutuksiin osallistumalla ja toimiston työntekijöiden kanssa sovittavilla lisätehtävillä.

Ota selvää ennen harjoitteluasi:

 • Varmista itse oppilaitoksesta leirimuotoisen toiminnan soveltuvuus omaan harjoittelujaksoosi ja sen tavoitteisiin. (leiritoiminnassa harjoittelu tapahtuu osissa, ei yhtäjaksoisena monen viikon harjoitteluna)
 • Ota selvää, onko oppilaitoksellasi jotain tiettyä koulutusvaatimusta työpaikan harjoittelun ohjaajalle. Leireistämme vastaavat kausityöntekijät vaihtuvat, joten ohjaajan koulutusvaatimus tulee aina tarkistaa.
 • Opiskelija varmistaa oman harjoittelujakson harjoittelutuntien laskennan säännöt ja periaatteet oppilaitokselta.
 • Opiskelijan tulee esittää rikosrekisteriote ennen toimintaan osallistumista.
 • Voit kysyä myös mahdollisuudesta suorittaa harjoittelua toimistoillamme. Järjestötyön harjoittelut soveltuvat usein esimerkiksi sosionomi- ja yhteisöpedagogiopiskelijoille.

Monet opiskelijat ovat kirjoittaneet kokemuksistaan blogiimme. Mukana on niin harjoittelun kuin erilaisia projekti- ja ryhmätyöopintoja suorittaneita. Katso ainakin nämä suositukset!

TAMKin opiskelijoiden osallisuuden kurssi – sosionomiopiskelijoiden ryhmätyö kouluympäristössä
Uutta oppimassa harjoittelussa – sosionomiopiskelija harjoittelussa Näe hyvä mussa -leiritoiminnassa
Opiskelijana vapaaehtoistyössä – sosionomiopiskelija harjoittelussa kesäleireillä
Hyvän mielen resepti: ulkoilmaa, yhdessäoloa ja uuden oppimista – yhteisöpedagogi- ja luonto-ohjaajaopiskelija syventävässä harjoittelussa

Tarvitsemme vapaaehtoiselta rikostaustaselvityksen ennen toimintaan osallistumista (Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä 148/2014)Tilaamme otteen Oikeusrekisterikeskukselta vapaaehtoisen antamalla kirjallisella suostumuksella.

Ota yhteyttä!

Hei! Olen Hanna Sinkko, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori.

Kerron sinulle lisää vapaaehtoistyöstä Parasta Lapsille -järjestössä ja autan sinua löytämään sopivan vapaaehtoispestin. Minulta voit kysyä myös lisää vapaaehtoisten koulutusmahdollisuuksista.

Vastaan varsinkin pääkaupunkiseudun, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja muun Etelä-Suomen alueen vapaaehtoisista ja heidän asioistaan.

Voit soittaa minulle ma–pe klo 9–16. Numeroni on 050 565 1990.
Tai voit lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected] 

Kiva, että otat yhteyttä! 

Hei! Olen Marja Meikop, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori.

Kerron sinulle lisää vapaaehtoistyöstä Parasta Lapsille -järjestössä ja autan sinua löytämään sopivan vapaaehtoispestin. Minulta voit kysyä myös lisää vapaaehtoisten koulutusmahdollisuuksista.

Vastaan varsinkin Oulun ja muun Pohjois-Suomen alueen vapaaehtoisista ja heidän asioistaan.

Voit soittaa minulle ma–pe klo 9–16. Numeroni on 050 355 2540.
Tai voit lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected] 

Kiva, että otat yhteyttä!