Blogi

Etusivu > Blogi > TAMKin opiskelijoiden osallisuuden kurssi

Tamkin opiskelijat

TAMKin opiskelijoiden osallisuuden kurssi

Moikka! Me ollaan Tampereen ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita ja meidän opintoihimme kuuluu ”Osallisuuden projektiopinnot” -kurssi, jonka pääsimme toteuttamaan yhteistyössä Parasta Lapsille ry:n kanssa.

Kuulimme Parasta Lapsille ry:n toiminnasta heidän vieraillessaan TAMK:n järjestämillä opparimarkkinoilla.
Projektimme tavoitteena oli lisätä Parasta Lapsille ry:n järjestämien leirien näkyvyyttä sosiaalisen markkinoinnin avulla.

Sosiaalisen markkinoinnin tavoitteena on saada ihmisissä aikaan muutos, joka hyödyttää sekä yksilöä että yhteiskuntaa. Halusimme myös lisätä lasten osallisuuden kokemusta ja parantaa luokan yhteishenkeä.

Käytännössä projekti toteutui siten, että kävimme ohjaamassa Pirkanmaan alakouluille leiridemoja, eli 45 minuutin mittaisia ohjattuja tuokioita, joissa leikimme leikkejä, joita leireilläkin voi olla. Leiridemot sisälsivät fiiliskorttikierroksen, jossa jokainen lapsi pääsi esittäytymään, valitsemaan itselleen mieluisan kortin ja kertomaan sen kautta jotain itsestään.

muistipelikortit

Kierroksen jälkeen jatkoimme muistipelileikillä, jossa lapset muodostivat keskenään parit yhteisen äännähdyksen tai liikkeen avulla. Sillä välin kaksi oppilasta odotti luokan ulkopuolella ja kun parit oli saatu muodostettua, he tulivat luokkaan etsimään niitä. Peli päättyi, kun kaikki parit oli löydetty. Lapset olivat todella innoissaan leikistä, ja tunnelma luokassa oli energinen ja iloinen.

Lopuksi keräsimme lapsilta palautetta tuokion mielekkyydestä siten, että jokainen lapsi sai laittaa helmen yhteen kolmesta purkista: tykkäsin, neutraali tai en tykännyt. Noin 75 prosenttia lapsista tykkäsi toiminnasta, 20 prosenttia koki tuokion neutraaliksi ja 5 prosenttia ei tykännyt. Jaoimme lapsille myös paperit, joihin he saivat kirjoittaa toivomuksia siitä, mitä he haluaisivat leireillä tehdä.

Palautepurkit

Vierailimme yhteensä neljässä eri koulussa, 21 eri luokassa ja tavoitimme yli 400 perhettä.

Haluamme kiittää Parasta Lapsille ry:tä onnistuneesta yhteistyöstä. Kokonaisuudessaan koimme, että projekti onnistui hyvin, ja se saavutti sille asetetut tavoitteet! Oli mahtavaa, että saimme tilaisuuden toteuttaa toimintaa, jonka koimme tärkeäksi ja merkitykselliseksi.