Järjestöuutiset

Etusivu > Järjestöuutiset > Lapsen äänen tulee kuulua ilman erityisjärjestelyitä

Lapsen äänen tulee kuulua ilman erityisjärjestelyitä

Osallistuimme lauantaina 1.10.2022 ensimmäistä kertaa järjestetyille Hyvin Sanottu – keskustelufestivaaleille Hämeenlinnan Verkatehtaalla

Keskustelufestivaali on osa Ylen ja Erätauko-säätiön Hyvin sanottu -hanketta, jonka tavoitteena on innostaa ihmisiä keskusteluun sekä vahvistaa tasapuolisen ja toisia arvostavan keskustelun pelisääntöjä ja edistää hyvää keskustelukulttuuria Suomessa. Osa festivaalin keskusteluista kuvattiin ja ne voi katsoa Yle Areenassa.

Järjestimme yhdessä SOS-lapsikylän kanssa pop up -keskustelun, joita pitivät monet erilaiset toimijat läpi festivaalien pienemmissä ja intiimimmissä tiloissa ympäri Verkatehdasta. Keskustelumme aihe oli ”loma lapsen ja nuoren silmin” ja keskustelijoina oli kymmenen lasta ja nuorta, jotka ovat olleet mukana toiminnassamme. Myös yleisöllä oli mahdollisuus osallistua keskusteluun, esittää kysymyksiä ja kommentoida. Keskustelua vetämässä oli SOS-lapsikylän asiantuntija Eppu Saarela.

Foorumi lapsille

Koimme merkittäväksi tuoda esille nimenomaan lasten ja nuorten näkökulmaa sekä antaa heille julkisen keskustelufoorumin, jossa tuoda omaa ääntä kuuluville heitä koskettavasta asiasta. Keskustelutilaisuuksissa usein aikuiset ovat se edustetuin ryhmä ja lapset ja nuoret ovat monesti läsnä tilaisuuksissa ja tapahtumissa, jotka ovat varta vasten joko heille tai heidän äänensä esiin tuomiselle räätälöityjä, kuten erilaiset nuorten päättäjien tilaisuudet tai lapsen oikeuksien foorumit. Monesti näissä tuntuvat olevan teemana kunnallispolitiikka ja siinä vaikuttaminen tai lasten oikeudet.

Tässähän ei ole mitään vikaa- Päinvastoin, nämä ovat kaikki erittäin tärkeitä foorumeja. Niillä pyritään edistämään lasten ja nuorten osallisuutta yhteiskunnassa ottamalla heidät huomioon yhteiskuntaa koskevissa keskusteluissa ja päätöksenteossa. Mutta me Parasta Lapsille -järjestön ja SOS-lapsikylän porukassa uskomme, että lasten ja nuorten ääni ja mielipiteet tulisivat näkyä ja kuulua julkisissa keskusteluissa muulloinkin kuin vain sille erikseen varatussa hetkessä ja myös aiheista, jotka eivät välttämättä liity kansalaisoikeuksiin tai poliittiseen päätöksentekoon. Sillä todellinen osallisuus on osallisuutta keskusteluun ja yhteiskuntaan tai yhteisöön kaiken aikaa, kaikenlaisissa tilanteissa ja aiheissa.

Siispä keskustelumme lapset ja nuoret osallistuivat Hyvin Sanottu -keskustelufestivaaleille ihan siinä missä aikuisetkin, asiantuntijat ja nimekkäät julkisuuden henkilöt. Oman aiheensa ja maailmansa asiantuntijoina, tasavertaisina. Nämä teemat ja periaatteet ohjaavat myös Erätauko-säätiön toimintaa, joka on yksi Hyvin Sanottu -keskustelufestivaalien järjestäjätahoista. Meidänkin pop up -keskustelumme järjestettiin noudattaen Erätauko-keskustelumenetelmän pelisääntöjä.

Kunnioittavan keskustelukulttuurin ylläpitäminen ja edistäminen on tärkeää paitsi paikallisella, myös yhteiskunnallisella tasolla. Koronapandemian ajettua ihmiset sisätiloihin ja sitä kautta verkkoon teki kanssakäymisestä monilla alueilla kasvotonta, mikä on muuttanut ihmisten tapaa vuorovaikuttaa keskenään. Kun osallistamme lapset mukaan julkiseen keskusteluun, haluamme tehdä myös heille mahdolliseksi ja näkyväksi tätä kunnioittavan keskustelukulttuurin omaksumista ja ylläpitoa sekä tuoda heidät olennaiseksi osaksi sitä.

Parasta Lapsille pyrkii edistämään lasten äänen kuulumista, heidän osallisuuttaan sekä hyvän keskustelukulttuurin syntymistä ja ylläpitoa monin eri tavoin. Koulutamme leirihenkilökuntamme ja koulutukseen kuuluu myös lapsen osallisuuden huomioiminen toiminnassa sekä Hyvin Sanottu -hankkeen periaatteet. Järjestämme Hyvin Sanottu -hankkeen innoittamana muun muassa ”Sano ääneen!” -foorumeita, joissa on mahdollista lastenkin keskustella ja tuoda ääntään kuuluville. Foorumit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille ja niiden tavoitteena on vahvistaa lasten ja perheiden osallisuutta ja hyvinvointia. Lisäksi pyrimme koko ajan integroimaan Erätauko-menetelmällä toteutettuja keskusteluja vahvemmin osaksi leiritoimintaa ja näin vahvistaa myös arkisemmissa tilanteissa lasten keskustelutaitoja ja luoda toimintamme sisällä hyvää ja tasavertaista keskustelukulttuuria.

Hanna Lindén